Heart Failure Specialist of Tomorrow (HoT)

Heart Failure Specialist of Tomorrow (HoT), jest nową inicjatywą Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Heart Failure Association of the ESC, HFA), która rozpoczęła także swoją działalność w Polsce.

Grupa HoT zrzesza młodych przedstawicieli różnych zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów oraz naukowców, znajdujących się w trakcie szkolenia zawodowego, zainteresowanych szczególnie problemem niewydolności serca.

Celem działania grupy HoT jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy oraz wymiany doświadczeń między młodymi medykami, a przez to popularyzacja główniej misji HFA, którą pozostaje dążenie do poprawy opieki nad pacjentami z niewydolnością serca.

Serdecznie zachęcam wszystkich zainteresowanych działaniem w międzynarodowej grupie specjalistów oraz otwartych na zdobycie nowych doświadczeń, do współpracy w ramach grupy HoT.

Zaangażowanie się w inicjatywę HoT umożliwi Państwu:

  • współdziałanie z rówieśnikami zainteresowanymi niewydolnością serca, pracującymi w różnych krajach i w różnych zawodach;
  • inicjowanie nowych projektów i realizację własnych pomysłów;
  • rozwój kariery zawodowej przez poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie nowych doświadczeń i kompetencji w zakresie niewydolności serca;
  • otrzymywanie bieżących wiadomości o wydarzeniach edukacyjnych i naukowych oraz możliwości szkolenia w zakresie niewydolności serca.

Będzie mi niezmiernie miło współpracować z Państwem w ramach inicjatywy HoT. Niech nasze wspólne działanie będzie niepowtarzalną okazją nie tylko na zmierzenie się z współczesnymi problemami niewydolności serca, ale także na sukcesywny rozwój osobisty i zawodowy.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Z pozdrowieniami,
Anna Furman-Niedziejko
HoT National Representative