KontaktDr n. med. Adrian Gwizdała

National Representative of Heart Failure
Specialists of Tomorrow Committee
e-mail : mailto:agwizdala@ump.edu.pl

I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel.: +48 61 8549 146