Zapisy

Kto może stać się członkiem grupy Heart Failure Specialist of Tomorrow ?

  • Osoba poniżej 40 roku życia,
  • w trakcie szkolenia zawodowego (kardiolog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, naukowiec, a także przedstawiciele innych zawodów),
  • posiadająca co najmniej podstawowe członkowstwo HFA (jest bezpłatne).

Aby dołączyć do grupy HoT, należy wypełnić formularz na stronie internetowej HoT:
http://www.escardio.org/The-ESC/Communities/Heart-Failure-Association-(HFA)/Committees/Heart-failure-specialists-Of-Tomorrow/Heart-failure-specialists-Of-Tomorrow

Aby zdobyć podstawowe członkowstwo w HFA, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej HFA:
http://www.escardio.org/The-ESC/Communities/Heart-Failure-Association-(HFA)/Membership

Serdecznie zapraszamy