Heart Failure Specialists of Tomorrow (HoT)


Drogie Koleżanki i Koledzy!

Heart Failure Specialist of Tomorrow (HoT), jest nową inicjatywą Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Heart Failure Association of the ESC, HFA), która rozpoczęła także swoją działalność w Polsce.

Grupa HoT zrzesza młodych przedstawicieli różnych zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów oraz naukowców, znajdujących się w trakcie szkolenia zawodowego, zainteresowanych szczególnie problemem niewydolności serca.

Celem działania grupy HoT jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy oraz wymiany doświadczeń między młodymi medykami, a przez to popularyzacja główniej misji HFA, którą pozostaje dążenie do poprawy opieki nad pacjentami z niewydolnością serca.

Serdecznie zachęcam wszystkich zainteresowanych działaniem w międzynarodowej grupie specjalistów oraz otwartych na zdobycie nowych doświadczeń, do współpracy w ramach grupy HoT.

Zaangażowanie się w inicjatywę HoT umożliwi Państwu:

  • współdziałanie z rówieśnikami zainteresowanymi niewydolnością serca, pracującymi w różnych krajach Europy i w różnych zawodach medycznych;
  • inicjowanie nowych projektów i realizację własnych pomysłów;
  • rozwój kariery zawodowej przez poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie nowych doświadczeń i kompetencji w zakresie niewydolności serca;
  • otrzymywanie bieżących wiadomości o wydarzeniach edukacyjnych i naukowych oraz możliwości szkolenia w zakresie niewydolności serca.

Na poziomie krajowym członkowie HoT mają możliwość m.in.:

  1. aktywnego udziału w konferencjach Sekcji Niewydolności Serca PTK,
  2. współorganizacji akcji edukacyjnych dla pacjentów (np. Dzień Świadomości Niewydolności Serca)
  3. tworzenia wieloośrodkowych grup badawczych

Jeśli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do grona HoT-ów, zapraszam do kontaktu ( poland.hot@gmail.com ).

Bardzo proszę, aby wszystkie osoby, które zarejestrowały się w HoT przez główną stronę (https://www.escardio.org/The-ESC/ESC-Young-Community/Heart-failure-specialists-Of-Tomorrow ), wysłały potwierdzającego maila na adres: poland.hot@gmail.com

Z pozdrowieniami,
Marta Kałużna-Oleksy
HoT National Representative

https://www.escardio.org/The-ESC/ESC-Young-Community/Heart-failure-specialists-Of-TomorrowHoT Poland (prezentacja PowerPoint)