Zapisy

Kto może stać się członkiem grupy Heart Failure Specialists of Tomorrow ?

  • Osoba poniżej 40 roku życia,
  • osoba w trakcie szkolenia zawodowego (kardiolog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, naukowiec, a także przedstawiciele innych zawodów) lub student, który w przyszłości zamierza szkolić się w w/w kierunkach
  • osoba posiadająca co najmniej podstawowe członkostwo HFA (jest bezpłatne).

Aby uzyskać członkostwo w HoT i HFA, należy zarejestrować się na stronie internetowej ESC http://www.escardio.org i na swoim koncie MyESC account odszukać formularz aplikacyjny.

Sposób aplikacji został opisany w przewodniku na stronie: https://www.escardio.org/The-ESC/ESC-Young-Community/Heart-failure-specialists-Of-Tomorrow

Dołącz do nas na Facebooku: HoT Group – zamknięta grupa tylko dla członków HoT oraz HoT Polska - zamknięta grupa tylko dla członków HoT Polska

Serdecznie zapraszamy